მოძრაობა იყავი აქტიური საქართველოში შეიქმნა საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციის, საქართველოს სპორტული ტურიზმის ალიანსის და საქართველოს ეთნოსპორტის ფედერაციის მიერ.

აღნიშნული მოძრაობის მიზანია საქართველოში მასობრივი სპორტის პოპულარიზაცია და პროპაგანდა, სპორტული და აქტიური ტურიზმის განვითარება და ტრადიციული სახალხო თამაშების აღორძინება